Mustafa Memić

Mustafa Memić

U Gusinju je 1935. godine završio četvorogodišnje osnovno školovanje. Od septembra 1935. do kraja marta 1941. Godine učio je u Velikoj medresi kralja Aleksandra u Skoplju. Rat ga je zatekao u VI razredu. Pripadao je organizovanoj antifašističkoj omladini (SKOJ). Bio je jedan od organizatora i rukovodilaca učešća učenika ove škole na demonstracijama 26. i

manifestacijama 27. marta 1941. godine, kada je škola ukinuta. Od aprila do jula 1941. godine organizovano je radio u ilegalnoj antifašističkoj organizaciji u Gusinju (SKOJ), a od jula 1941. do maja 1945. učesnik je NOB-a (od decembra 1942. do septembra

1943. bio je u političkim zatvorima u Peći, Draču i Tirani). Nosilac je ‘‘Partizanske spomenice 1941’’, više ratnih i poslijeratnih odlikovanja i javnih priznanja. U državnu službu stupio je jula 1945. godine u barskom i ulcinjskom srezu. Tokom 1945. i 1955. godine završio je Ekonomsku školu u Sarajevu, a od 1955. do 1961. Ekonomski fakultet u Beogradu. Doktorirao je 24. juna 1994. godine na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Septembra 1949. godine lišen je slobode jer se posumnjalo da inklinira Rezoluciju IB-a i da se nedovoljno odlučno bori protivu nje. Tri mjeseca je proveo u istražnim zatvorima na Cetinju i Kotoru, a potom interniran na Goli otok, gdje je ostao do juna 1950., a potom ponovo vraćen u Istražni zatvor na Cetinju, sa obrazloženjem ‘‘radi obnove istrage’’, koja je ponovo vršena u cetinjskom i kotorskom zatvoru. Obnova istrage trajala je oko sedam mjeseci, a onda je, početkom februara 1951. godine pušten na slobodu bez definisane (utvrđene) krivice i bez rješenja ili pisanog traga da je bio pod istragom.

Radio je brojne poslove u mnogim gradovima države. Sa mjesta direktora Zavoda za društveno-ekonomsko planiranje u Skupštini grada Sarajeva je penzionisan, na lični zahtjev, novembra 1973. godine. Kao penzioner je živio u Sarajevu. Mustafa Memić je izdao brojne knjige od kojih su najpoznatije: Velika medresa i njeni učenici u revolucionarnom pokretu, Skoplje 1984; Plav i Gusinje u prošlosti, Beograd 1989; Bošnjaci-Muslimani Sandžaka i Crne Gore, Sarajevo 1996; Poznati Bošnjaci Sandžaka i Crne Gore, Sarajevo 1998; Kad iz staračkih grudi prikrivena se zavist i zloba probudi, Sarajevo 2001; Korjeni zla i nasilja, Sarajevo 2002; Bošnjaci (Muslimani) Crne Gore, Sarajevo 2003; Pojave prozilitizma u plavsko-gusinjskom kraju 1913. i 1919. godine, Sarajevo 2004. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published.