Tradicionalna arhitektura Rožaja

Tradicionalna arhitektura Rožaja

Rožaje je imalo sve odlike ori­jentalne kasabe: džamije, munare, turbe, han, kule, čardake i sokake. Varoš se raz­vijala oko dva jezgra, starijeg u Gornjoj čaršiji, oko tvrđave koja je srušena i više ne postoji, i mlađeg oko Ganića kule. Na čaršiju su se nastavljale mahale, podijeljene po plemenima: Kučanska, Kurtagića, Agovića, Zejenelagića, Agića, Kovačka…

U pravcima mahala su se pružali kaldrmisani sokaci. U mahalama su kuće bile razbacane po prostranim avlijama. Kuće su uglavnom bile na dva sprata, prvi sprat od kamena ili drvenih greda, a gornji od čatme. Sve su kuće bile pokrivene drvenim daskama-šindrom.

Nažalost, veoma mali broj kuća je očuvan, a restauracija nije u potpunos­ti obavljena u stilu koji je nekada preov­ladavao. Veći dio je prepušten zubu vre­mena, i pred našim očima nestaju objekti od izuzetne ljepote i kulturno-historijske vrijednosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.