Medresa “Mehmet Fatih” u Podgorici – prva islamska škola u Crnoj Gori

Medresa “Mehmet Fatih” u Podgorici – prva islamska škola u Crnoj Gori

Od svih projekata i aktivnosti koje Mesihat trenutno provodi, izgradnja prve medrese u Crnoj Gori je primarna briga. Njena gradnja je počela 2000. godine. To zapravo nije samo medresa nego je ujedno i višenamjenski islamski centar. Ukupna površina objekta je oko 3000 m2. U suterenu su smještene prostorije kotlovnice, vešeraja, hladnjače, ostava i prostorije za održavanje objekta. U prizemlju i na spratu su smještene četiri funkcionalne cjeline, koje karakteriše povezanost toplim vezom, sto znači da se cijelo vrijeme boravka i učenja ne mora izaći iz objekta.

Prvu funkcionalnu cjelinu čini internat za smještaj polaznika medrese. U okviru njega se nalaze: restoran s kuhinjom i manji zdravstveni centar sa stacionarom. U ovom bloku se nalazi i restoran sa baštom koja je natkrivena, i kuhinja sa posebnim ulazom i sanitarnim čvorom.

Drugu cjelinu cini učionički blok sa osam učionica namjenjenih za izvodjenje nastave na bosanskom i albanskom jeziku, bibliotekom, čitaonicom, amfiteatrom sa 140 sjedišta, sanitarnim cvorom i abdesthanom. Amfiteatar je ujedno i centralna sala Mešihata za održavanje sastanka Sabora, Mešihata kao i odrzavanje vjerskih i naučnih tribina. Izgradnja amfiteatra je istinska potreba s obzirom da se spomenuti sastanci sada održavaju u hotelskim salama.

Upravni dio Medrese smješten je u trecem bloku, a čine ga kancelarije uprave, zbornica, ostava za učila i rekvizite i poseban sanitarni čvor. U četvrtom dijelu smještena je fiskulturna sala sa svlačionicama, sanitarnim čvorom i tuševima za polaznike medrese. Fiskulturna sala je ujedno i mjesto predvidjeno za održavanja masovnih vjerskih programa i manifestacija.

U potkrovnom dijelu smještena je prostorija za klanjanje (mesdžid), musafirske sobe, sala za kompjuter, mokri čvorovi i dr. Mesdžid ne igra ulogu centralne džamije jer 20 metara od ulaza u Medresu nalazi se džamija sagradjena 2000. godine.

Klub prijatelja Medrese

Na inicijativu grupe pripadnika Islamske zajednice, početkom ove godine osnovano je udruženje „Klub prijatelja medrese“, koje ima za cilj da promoviše vrijednosti medrese, prve islamske škole u Crnoj Gori. Nakon stotinu godina čekanja, muslimani u Crnoj Gori dobili su odgojno-obrazovnu instituciju u kojoj će se njihova djeca učiti naučnim i moralnim vrijednostima.

Koliko je medresa nedostajala našim muslimanima najbolje nam pokazuje ogromno interesovanje djece za upis u ovu školu. Za samo dvije godine u medresu je upisano 95 učenika. Medresa je vakuf svih muslimana, a ujedno i veliki emanet kojeg su dužni svi ljubomorno i brižljivo čuvati.

Učlanjenjem u „Klub prijatelja medrese“ postajete direktno vezani za ovu instituciju, pomažete njeno opstojanje i činite trajnu sadaku koja će teći i nakon smrti onoga koji je učini. Na taj način proširit ćemo mrežu ljudi koji će se interesovati za medresu i pratiti dešavanja u njoj.

Clanovi kluba biće obavještavani o radu medrese, rezultatima, ali i eventualnim problemima. Na taj način želimo da uključimo muslimane u Crnoj Gori i dijaspori da aktivno sudjeluju u radu medrese i podignemo kod svih svijest o značaju ove obrazovne ustanove.

Ovim putem još jednom se zahvaljujemo svim našim dosadašnjim i budućim članovima na njihovom moralnom i materijalnom angažmanu u promovisanju vrijednosti naše medrese. Neka ih Allah Uzvišeni nagradi najljepšom nagradom na oba svijeta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.