Kategorija: Slikarstvo

Home / Slikarstvo
Dina Murić: Nije dobro u Crnoj Gori biti umjetnik

Dina Murić: Nije dobro u Crnoj Gori biti umjetnik

Dina Murić, rođena 1982. godine u Rožajama (Crna Gora), je pjesnikinja, esejista i filmskiscenarista. Autor je četiri zbirke poezije, „Suza na kamenu“ (1998),„Amarilis“ (2001) i „Slike koje su ubile mit“ (2010), te zbirke narativne poezije „Balkanski Evnuh“ (2017). Zbirka poezije „Slike koje su ubile mit“, nagrađena je nagradom „Risto Ratković“ za mlade pjesnike 2010.godine. Njena...

15. Juna 2022.14. Oktobra 2022.
Akademski slikar Ahmed Ademagić

Akademski slikar Ahmed Ademagić

‘‘Sa Ademagićevih slika upravo  zrači neki iskonski mir. Njegove kuće, iako sa potamnjelim krovovima i mumi­ficiranom japijom, s ispoštenom čatmom i kamenom, ograđene nejednakim i krivim proškama, nijesu skamenjeni pejzaš, već neko zaustavljeno vrijeme u svom tihom hodu ka kraju. Ademagić je slikar i ljetopisac starog ambijenta; njegove slike, upra­vo, govore jezikom legende i bajke,...

19. Maja 2022.14. Oktobra 2022.
Razgovor sa umjetnicima: Aljo Smailagić

Razgovor sa umjetnicima: Aljo Smailagić

ALJO SMAILAGIĆ: DJECU TREBA UČITI SUŽIVOTU, TOLERANCIJI, UZAJAMNOM POŠTOVANJU I POTPOMAGANJU Aljo Smailagić (1933, Berane), slikar. Završio je petogodišnju Školu za primijenjenu umjetnost u Herceg Novom i Likovno na Pedagoškoj akademiji u Nikšiću. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 1967. godine. Do sada je izlagao na 54 samostalne i na preko 250 grupnih izložbi u Crnoj...

17. Marta 2022.17. Marta 2022.
Akademski slikar Aldemar Ibrahimović

Akademski slikar Aldemar Ibrahimović

Aldemar Ibrahimović (1962), pri­pada slikarima koji od prvih početaka tragaju za vlastitim likovnim izrazom, usmjeravajući i kultivišući svoj nesumn­jivi talenat prema doživljenom i bliskom, zadajući sebi mnogo više i teže od nji­hovog prenošenja iz svijeta realnosti u svijet umjetnosti. Zato se njegove slike doimaju kao prisnivene, skinute s obrisa nekih irealnih a mogućih predjela, ali...

1. Marta 2022.29. Marta 2022.