Kategorija: Sjećanja

Home / Sjećanja
Dr Izet Bralić: Sjećanje na našeg primarijusa dr Abdulaha -Baćka Kalača

Dr Izet Bralić: Sjećanje na našeg primarijusa dr Abdulaha -Baćka Kalača

Moji motivi za istraživanje života, a još više rada dr Kalača su dvostruki: privatni i profesionalni.Privatni – jer osjećam dug sredine prema nekome ko je sjaj Pantovčaka i izazove Zagrebačkog sveučilista zamijenio za rodno Rožaje.Profesionalni – u medicini sam počeo od razumijevanja fiziologije, onda prošao patološku fiziologiju sve do liječenja pacijenata, da bi, na kraju,...

27. Oktobra 2022.14. Oktobra 2022.
Branitelji Plava i Gusinja

Branitelji Plava i Gusinja

bU historiji sandžačkih Bošnjaka počasno mjesto zauzimaju Bošnjaci Plava i Gusinja, koji su uvjek u presudnim trenucima pokazivali veliko junaštvo i patriotizam. Posebno je veličanstven njihov otpor odlukama Berlinskog kongresa (1878) na kome su velike evropske sile, na veliki pritisak Rusije, odlučile da od Novopazarskog Sandžaka, koji je ulazio u sastav Turskog carstva, “otkinu” Kolašin,...

26. Maja 2022.14. Oktobra 2022.
Stari zanati u Bihoru

Stari zanati u Bihoru

Za stare zanate u Bihoru bi se moglo reći da su nastajali u borbi Bihoraca sa varljivim ćudima prirode,da su ih u Bihor donosili trgovci ili Bihorci koji su imali priliku da obiđu razvijenija mjesta u svom okruženju,oni koji su doseljavali kao muhadžiri,a da su potom,zbog raznih potreba ti zanati širili, postajući praktično dio svakodnevnih...

21. Aprila 2022.14. Oktobra 2022.