Kategorija: Rožaje

Home / Rožaje
Dr Izet Bralić: Sjećanje na našeg primarijusa dr Abdulaha -Baćka Kalača

Dr Izet Bralić: Sjećanje na našeg primarijusa dr Abdulaha -Baćka Kalača

Moji motivi za istraživanje života, a još više rada dr Kalača su dvostruki: privatni i profesionalni.Privatni – jer osjećam dug sredine prema nekome ko je sjaj Pantovčaka i izazove Zagrebačkog sveučilista zamijenio za rodno Rožaje.Profesionalni – u medicini sam počeo od razumijevanja fiziologije, onda prošao patološku fiziologiju sve do liječenja pacijenata, da bi, na kraju,...

27. Oktobra 2022.14. Oktobra 2022.
Rožaje: Kula Zejnelagića u Zejnelagića mahali

Rožaje: Kula Zejnelagića u Zejnelagića mahali

Na fotografiji Zejnelagića mahale, vidi se u centralnom dijelu Rizahagina kula, koja dominira nad ostalim kućama što govori o visokom nivou moći i bogat­stva Zejnelagića u posljednjim decenijama osmanskog perioda. Zejnelagića kulu je sagradio Mu­rat-aga (Husein-agin), otac Rizahage Zejnelagića. Kula se gradila od 1909. do 1911. godine. Kamen za njenu gradnju je donošen ručno i...

7. Septembra 2022.14. Oktobra 2022.
Istaknuta slika: Kula Zejnelagića u Zejnelagića mahali – spisak starih kuća profanih objekata na području Rožaja

Istaknuta slika: Kula Zejnelagića u Zejnelagića mahali – spisak starih kuća profanih objekata na području Rožaja

Kula Ganića Kula Esada Hadzialijagića Kula Ćerima Zejnelagića Kula Rizah-age Zejnelagića Kula Hadzića( Balotiće) Kula Alja Gusinjca Kula Omera-Nazifa Agovića Kula Ljaića(K.Laz) Kula Sulja Dacića Kula Braha Dacića Kula Arifa Halilovića Kuća Muja-age Sutovića Kuća Dzema Nokića Kuća Fevzije Kurtagića Kuća Rike Kurtagića Kuća Amira Sutovića Kuća Ruždije Fetahovića Kuća Sulja Bećiragića Kuća Ismeta Feleća...

26. Juna 2022.14. Oktobra 2022.
Dina Murić: Nije dobro u Crnoj Gori biti umjetnik

Dina Murić: Nije dobro u Crnoj Gori biti umjetnik

Dina Murić, rođena 1982. godine u Rožajama (Crna Gora), je pjesnikinja, esejista i filmskiscenarista. Autor je četiri zbirke poezije, „Suza na kamenu“ (1998),„Amarilis“ (2001) i „Slike koje su ubile mit“ (2010), te zbirke narativne poezije „Balkanski Evnuh“ (2017). Zbirka poezije „Slike koje su ubile mit“, nagrađena je nagradom „Risto Ratković“ za mlade pjesnike 2010.godine. Njena...

15. Juna 2022.14. Oktobra 2022.
Ejup Nurković predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori

Ejup Nurković predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori

Rođen je 20.01.1957.godine u Seošnici, opština Rožaje. Po završenoj Gimnaziji, upisuje Ekonomski fakultet u Prištini. Po završetku fakulteta radni odnos u svojstvu pripravnika zasniva u AD “Gornji Ibar”. Nakon obavljenog pripravničkog staža raspoređen je za šefa računovodstva u AD “Gornji Ibar”OOUR „Ugostiteljstvo i Turizam“ gdje je radio 8 godina.  Odlukom Skupštine opštine Rožaje, nakon isteka...

30. Maja 2022.14. Oktobra 2022.
Biševska džamija

Biševska džamija

Biševska džamija, sagrađena je 1620. godine. Podigao ju je hadži Mujaga Biševac. Unutrašnjost džamije obiluje bogatim ukrasima u duborezu. Zidana je od ka­mena, zidova debelih preko 80 cm. Iako su u više navrata vršene popravke, sačuvan je njen autentični izgled.

26. Maja 2022.14. Oktobra 2022.
Kučanska džamija

Kučanska džamija

Tačna godina gradnje Kučanske džamije se još ne zna. U literaturi se spominju 1779, 1797, 1819. i 1830. godina. Mr Halil Markišić se ne slaže sa tim podacima i navodi u monografiji ,,Rožaje — slikom i riječju kroz stoljeće’’ da je Kučanska džamija sagrađena krajem prve polovine 19. vijeka. Prolazeći kroz Rožaje 1836. i 1838....

23. Maja 2022.14. Oktobra 2022.
Akademski slikar Ahmed Ademagić

Akademski slikar Ahmed Ademagić

‘‘Sa Ademagićevih slika upravo  zrači neki iskonski mir. Njegove kuće, iako sa potamnjelim krovovima i mumi­ficiranom japijom, s ispoštenom čatmom i kamenom, ograđene nejednakim i krivim proškama, nijesu skamenjeni pejzaš, već neko zaustavljeno vrijeme u svom tihom hodu ka kraju. Ademagić je slikar i ljetopisac starog ambijenta; njegove slike, upra­vo, govore jezikom legende i bajke,...

19. Maja 2022.14. Oktobra 2022.