Kategorija: Plav

Home / Plav
Nevjestačka bošnjačka nošnja iz Plava

Nevjestačka bošnjačka nošnja iz Plava

Pri tijelu je potkošulja ili košuljica od bijelog šifona i kratkim rukavima, koji su po dnu ukrašeni bijelim vezom, odnosno rekamom. Na donjem dijelu tijela je podsuknja ili otekluk, takođe od bijelog šifona sa vezom, tj. rekamom po dnu. Šorta je košulja dugih rukava izrađena od tankog svilenog materijala, na otvoru sa prednje strane i...

3. Septembra 2022.14. Oktobra 2022.
Historijski pregled Plava

Historijski pregled Plava

PLAV se nalazi jugoistočno, a Gusinje zapadno od Plavskog jezera. Ova dva sandžačka gradića su smješteni sjeverno od planinskog lanca Prokletije na granici sa sjevernom Albanijom. Između Plava i Gusinja se prostire lijepa i pitoma ravnica, koju presijecaju rijeke: Grlja, Vruja, Dolja, Grnčar i Ljuča. Sve one se direktno ili preko rijeke Grnčar ulivaju u...

30. Maja 2022.14. Oktobra 2022.
Ramo Markišić: Amanet u mjesecu

Ramo Markišić: Amanet u mjesecu

Bio nekada jedan Gusinjanin, koji je kao i mnogi Gusinjani, bio kiridžija i po malo se bavio trgovinom. Išao je ovaj Gusinjanin u Skadar, Podgoricu i Peć, ali ponekad, sa većim karavanima, i u dalja mjesta. Dopirao je on tako do Skoplja, Seljanika, Dubrovnika.Stigao tako ovaj Gusinjanin u Skadar sa tri konja, ali nije imao...

18. Marta 2022.18. Marta 2022.
Žarko Ćorović: Razgovor sa ŠefketomKrcićem

Žarko Ćorović: Razgovor sa ŠefketomKrcićem

Nisam napustio Crnu Goru, bez obzira što sam eskomuniciran sa Univerziteta, upravo zato što sam čekao da se nepravda, koju sam doživio bez ijednog stručnog i pravnog argumenta, ispravi – kaže prof. dr Sefket Krcić Rođeni ste na izvoru Lima gdje ste završili osnovnu i srednju školu, a potom i Filozofski fakultet i doktorat. Za...

17. Marta 2022.17. Marta 2022.
Šefket Krcić bošnjački filozof

Šefket Krcić bošnjački filozof

Dr Šefket Krcić (1953), bošnjački filozof, univeritetski profesor, pisac, kritičar, enciklopedist, leksikograf, esejist, pjesnik, polemičar, borac za slobode i ljudska prava, redovni profesor Univerziteta u Novom Pazaru (predaje filozofiju, etiku, estetiku, retoriku, sociologiju i metodologiju), ex-profesor Univerziteta Crne Gore (udaljen početkom 1992. iz vanpravnih i političkih razloga), profesor po pozivu na više univerziteta. Član je najuglednije...

9. Marta 2022.29. Marta 2022.