Kategorija: Novosti

Home / Novosti
Drugi o Bošnjacima: O genezi ideje Bošnjačke nacije

Drugi o Bošnjacima: O genezi ideje Bošnjačke nacije

Enver Redžić, Sto godina muslimanske politike u tezama i kontraverzama istorijske nauke, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Institut za istoriju, Sarajevo, 2000, str. 220. Knjiga s naslovom Sto godina muslimanske politike u tezama i kontraverzama istorijske nauke i podnaslovom Geneza ideje bosanske, bošnjačke nacije je stručno i naučno izazovno djelo bosanskohercegovačkog akademika dr. Envera Redžića...

29. Juna 2022.14. Oktobra 2022.

Stara Varoš i Sahat kula

Stara Varoš je bila jezgo Podgorice u periodu osmanlijske vlasti (1474–1879) u urbanim i arhitektonskim formama grada, običajima, načinu života i orijentalnim karakteristikama. Simbol Stare Varoši je Sahat kula, građevina koja se nalazi na Trgu Bećirbega Osmanagića. Sagradio ju je u XVIII vijeku Hafis-paša Osmanagić. Zanimljiva je priča da je u to vrijeme naručio sat...

10. Aprila 2022.14. Oktobra 2022.