Kategorija: Gusinje

Home / Gusinje
Historijski pregled Gusinja

Historijski pregled Gusinja

U Gusinje iz osmanskog perioda sačuvane su sljedeće džamije: Čekića džamija, sagrađena 1687. Godine a obnovljena 1972. godine, džamija u Gornjem Vusanju, sagrađena 1710. godine a obnovljena 1970. godine, Vezirova džamija, sagrađena 1765. godine, džamija u Martinovićima, sagrađena 1800. Godine, obnovljena 1967. godine, Ćosovića džamija iz 1867. godine, Nova Radončića džamija, prvobitno sagrađena 1899. godine,...

10. Juna 2022.14. Oktobra 2022.