Kategorija: Gornji Bihor

Home / Gornji Bihor
Historijski pregled Bihora

Historijski pregled Bihora

Grad Bihor se pominje 1450. godine. Ovaj stari grad je pao pod osmansku upravu 21. juna 1455. godine, kada je imao 17 sela sa 1.640 domaćinstava i 108 kuća. U njemu je 1530. godine bilo 226 nefera (boraca) i 22 musthafiza (čuvara gradskog utvrđenja), sa 4 topa na tvrđavi. Pored dizdara, Bihor je imao ćehaju,...

27. Maja 2022.14. Oktobra 2022.
Stari zanati u Bihoru

Stari zanati u Bihoru

Za stare zanate u Bihoru bi se moglo reći da su nastajali u borbi Bihoraca sa varljivim ćudima prirode,da su ih u Bihor donosili trgovci ili Bihorci koji su imali priliku da obiđu razvijenija mjesta u svom okruženju,oni koji su doseljavali kao muhadžiri,a da su potom,zbog raznih potreba ti zanati širili, postajući praktično dio svakodnevnih...

21. Aprila 2022.14. Oktobra 2022.