Kategorija: Berane

Home / Berane
Historijski pregled Berana

Historijski pregled Berana

Berane grad na obalama Lima. Ovaj kraj sa okolinom pao je pod osmansku upravu polovinom 15. vijeka, odnosno 1455. godine. U istom periodu pod tursku upravu pali su Bijelo Polje, Bihor i Župa Budimlja. Tek poslije bitke na Rudešu, 1862. godine, Osman,lije su sagradile utvrđenje na Jasikovcu, drveni most na Limu, kasarne u podnožju Jasikovca,...

22. Maja 2022.14. Oktobra 2022.
Razgovor sa umjetnicima: Aljo Smailagić

Razgovor sa umjetnicima: Aljo Smailagić

ALJO SMAILAGIĆ: DJECU TREBA UČITI SUŽIVOTU, TOLERANCIJI, UZAJAMNOM POŠTOVANJU I POTPOMAGANJU Aljo Smailagić (1933, Berane), slikar. Završio je petogodišnju Školu za primijenjenu umjetnost u Herceg Novom i Likovno na Pedagoškoj akademiji u Nikšiću. Član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 1967. godine. Do sada je izlagao na 54 samostalne i na preko 250 grupnih izložbi u Crnoj...

17. Marta 2022.17. Marta 2022.