Historijski pregled Bijelog Polja

Historijski pregled Bijelog Polja

Bijelo Polje se nalazi u crnogorskom dijelu Sandžaka, u dolini koju presijeca planinska rijeka Lim. Nekada je to zaista bilo polje, s proleća prekriveno cvjetovima bijele rade po kome je i grad Bijelo Polje, dobio ime. Osmanlije su Bijelo Polje nazivali Akovo ili Akova.

Bijelo Polje je treća opština u Crnoj Gori po broju stanovnika, a četvrta po površini. Prema popisu iz 2011. godine, opština ima oko 46.000, od čega Bošnjaka oko 43 %.

Osmanlije su ovaj kraj osvojile 1455. godine i tokom svoje vladavine ovim krajem Bijelo Polje nazivali Akova, koje se prvi put spominje 28. juna 1583. godine, ali ne kao gradsko naselje, nego kao karavanska stanica. Današnji Bjelopoljski kraj čine nekadašnja naselja i utvrđenja: Bihor, Limski Nikšićki, nahija Vraneš, dio Komarana i Nikoljac Pazar. Naročito je važno istaći da se razvoj Akova, odnosno Bijelog Polja ne može odvojiti od razvoja Nikolj-Pazara

Leave a Reply

Your email address will not be published.